Renungan

šŸŒ„Renungan Awal PekanšŸŒ“

šŸ•ŒHadiah dari Ketaatanā˜

SAUDARAKU, kita adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk memilih antara kebaikan dan keburukan, sehingga salah satu hal yang kerap kita lakukan setiap hari adalah ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam satu hari, banyak praktik ibadah yang kita tunaikan, sholat lima waktu, bahkan ditambahi dengan sholat sunnah rowatibnya. Kemudian, mengucap salam saat masuk dan meninggalkan suatu kumpulan, bersedekah, mengaji, dan ketaatan lainnya.

Ibadah kepada Allah SWT sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW adalah sarana dari Allah SWT untuk kita. Banyak cara syaitan menjerumuskan kita pada kemaksiatan, akan tetapi banyak sarana pula yang Allah SWT sediakan bagi kita untuk berbuat taat kepada-Nya. Baca lebih lanjut